dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktualności

1.jpg

Spotkanie Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

21 listopada 2019 roku w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza odbyło się spotkanie Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Spotkanie poświęcone było prezentacji polsko-czeskiego projektu Český Tĕšín/Cieszyn INEurope, którego realizację zakończono w sierpniu br. Przypomnijmy - projekt miał za zadanie opracowanie średniookresowej tj. do 2025 roku, strategii współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, innymi słowy sformułowanie wytycznych do dalszej współpracy, określenie wspólnych działań i projektów w celu pogłębienia stopnia integracji obu miast przy bliskiej współpracy z partnerem regionalnym - Euroregionem Śląsk Cieszyński. Projekt realizowany był przez czterech partnerów tj. miasto Český Těšín (Partner wiodący) oraz Miasto Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (Partnerzy projektu).

czytaj więcej
2.JPG

Konferencja podsumowująca projekt

W miniony piątek 30 sierpnia podsumowaliśmy i przedstawiliśmy efekty realizacji partnerskiego projektu miast Cieszyn i Czeski Cieszyn oraz obu stron Euroregionu Śląsk Cieszyński „Cieszyn/Czeski Cieszyn. IN Europe”. 

Konferencja zgromadziła przedstawicieli projektowych partnerów, ekspertów oraz instytucji wdrażających Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Przedstawiliśmy podejmowane w minionych miesiącach działania oraz założenia powstałego opracowania analityczno-strategicznego, które określa przyszłą współpracę miast w obszarze naszego Euroregionu.

czytaj więcej
3.jpg

Wizyty studyjne w projekcie

Kontynuujemy prace władz obu miast, przedstawicieli partnerów i ekspertów projektu „Cieszyn/Czeski Cieszyn. IN Europe”. Poszukujemy nowych wyzwań i inspiracji współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński. Najpierw  czyniliśmy to podczas wizyty studyjnej do europejskiego dwumiasta Słubice i Frankfurt nad Odrą. Zapoznaliśmy się z podstawowymi zasadami współpracy obu miast oraz działalnością Euroregionu Pro Europa Viadrina. Gościliśmy w Collegium Polonicum oraz Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji sp. z o. o. Zaprezentowane zostały nam także szczegóły działania transgranicznej linii autobusowej 983, Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji oraz Polsko-Niemieckiej Informacji Turystycznej we frankfurckim Domu Bolfrasa.

Pięknie dziękujemy gospodarzom tych miast oraz dyrektorowi polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina za przyjęcie i bardzo wartościowy i interesujący program.

Także podczas wizyty studyjnej na pograniczu słoweńsko-włoskim w Novej Goricy i Gorizzi szukalismy nowych inspiracji, przyglądaliśmy się dobrym praktykom i wymienialismy się doświadczeniem w działaniach transgranicznych. Dziękujemy!

czytaj więcej

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe