dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktualności

269950495-4973212496074223-1652692285025956761-n.jpg

Strefa Działań Wspólnych

Dzisiaj kilka słów o projekcie „Strefa Działań Wspólnych” realizowanym w latach 2017 -2020, który przyczynił się do aktywizacji i wzmocnienia integracji Cieszyna oraz miasta Český Těšín.
czytaj więcej
6.jpg

OpenAirMuseum. Cieszyn.Český Těšín

Realizacja: 2017 – 2019

W ramach projektu zrewitalizowana została dotychczas mało użytkowana część nabrzeża granicznej rzeki Olzy. Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej tego obszaru.

czytaj więcej
5.JPG

Info Tessin | Info Tessin II

Info Tessin | Realizacja: 2012

Projekt INFO TESSIN miał na celu opracowanie wspólnych materiałów promocyjnych popularyzujących atrakcje i współpracę obu miast. Powstała m.in. malowana mapa centrów  obu miast partnerskich (na podstawie zdjęć lotniczych), którą następnie zaprezentowano publiczności w kilku wersjach:

- w postaci mapy turystycznej, w formacie A3, jako tablice w przestrzeni miejskiej,  

- mapy interaktywnej, Wykonano też  inne drobne artykuły promocyjne.

 

czytaj więcej
4.jpg

SportPark - Park Sportowy

Realizacja: 2010 – 2012

Celem podstawowym tego projektu była rewitalizacja i rozbudowa popularnych parków miejskich: Pod Wałką w Cieszynie i Adama Sikory po czeskiej stronie. Efektem końcowym projektu jest stworzenie transgranicznego obszaru dla aktywnego wypoczynku.

czytaj więcej
3.JPG

SPORTMOST - Most Sportowy

Realizacja: 2010 – 2012

W ramach tego projektu wybudowano most sportowy, który został ważnym węzłem komunikacyjnym na terenach rekreacyjno-sportowych miasta  Cieszyn i miasta Český Těšín.

 

czytaj więcej
2.jpg

Revitalpark 2010

 

Realizacja: 2008 – 2010

W ramach tego wspólnego przedsięwzięcia przeprowadzono rewitalizację dwóch sąsiednich parków miejskich rozdzielonych rzeką Olzą – parku na Górze Zamkowej w Cieszynie oraz Alei Masaryka (Masarykovy sady) w Czeskim Cieszynie. 

czytaj więcej
1.jpg

Początki współpracy miast Cieszyn i Czeski Cieszyn

Współpraca miast Cieszyn oraz Český Těšín trwa praktycznie od lat 90., kiedy to sytuacja polityczna umożliwiła ściślejszą komunikację między gminami ówczesnej Czechosłowacji i Polski. 

czytaj więcej
projekt-a-pl.jpg

Zagłosuj i wybierz wspólne logo Cieszyna i Českého Těšína

Jak już zauważyliście, w ciągu ostatniego tygodnia, miasta Cieszyn i Český Těšín we współpracy z Euroregionem Śląsk Cieszyński realizują projekt „Cieszyn i Český Těšín wspólnie“, czego efektem będzie wspólne logo, które posłuży do promowania współpracy między dwoma miastami.

 

czytaj więcej
projekt-a-pl.jpg

Cieszyn i Český Těšín wspólnie | Wybieramy logo marki

Miasta Cieszyn i Český Těšín we współpracy z Euroregionem Śląsk Cieszyński realizują projekt „Cieszyn i Český Těšín wspólnie”. Efektem będzie wspólne logo, które posłuży do promowania współpracy między obydwoma miastami. 

 

ZANGAŻUJ SIĘ I TY !

Wyraź swoją opinię i zagłosuj na jeden z dwóch wybranych projektów:

28-29.08 - w COK „Dom Narodowy” podczas „Cieszyńskiego Przekładańca”,

30.08 - 08.09 w cieszyńskim Ratuszu (parter),

28.08 - w Kass „Střelnice“ podczas imprezy „Ukončení prázdnin“,

30.08 - 08.09 w Urzędzie Miejskim w Czeskim Cieszynie,

4.09 - w ramach imprezy „Dobový jarmark” na stoisku Centrum Informacji Turystycznej na Rynku ČSA.

Karty do głosowania i informacje dostępne będą w miejscach głosowania!

 

czytaj więcej
img20201215141017-mensi.jpg

Spotkanie Zespołu stałego ds. współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

Po raz drugi spotkał się Zespół ds. współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, złożony z przedstawicieli obu miast i Euroregionu Śląsk Cieszyński. Tym razem spotkanie zostało zdominowane przez temat trwającej pandemii i jej wpływu na planowane projekty, w szczególności na regularne spotkania Rady Miejskiej Cieszyna oraz Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Czeskiego Cieszyna.

Wszyscy obecni, na czele z przedstawicielami władz obu miast burmistrz Gabrielą Hřebačkovou i burmistrz Gabrielą Staszkiewicz oraz Euroregionu Tomášem Balcarem i Bogdanem Kasperkiem, zgodnie stwierdzili, że nawet obecna trudna sytuacja nie może przerwać lat sprawdzonej współpracy sąsiadujących przez rzekę Olzę miast. Dziś współpraca potrzebuje zastosowania nowoczesnych technologii, a kolejne spotkania radnych i członków Zarządu Miasta nie będą wyjątkiem. Z tego powodu, jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na osobiste spotkania, kolejne wspólne spotkanie Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Czeskiego Cieszyna oraz Rady Miejskiej Cieszyna odbędzie się w trybie online.

Przedmiotem dyskusji były również projekty przygotowane w oparciu o Strategię Współpracy Transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, zwłaszcza projekt „Cieszyn i Czeski Cieszyn wspólnie“, a także nowe projekty, które upiększą nasze miasta w najbliższych latach.

 

czytaj więcej

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe