dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt

W miniony piątek 30 sierpnia podsumowaliśmy i przedstawiliśmy efekty realizacji partnerskiego projektu miast Cieszyn i Czeski Cieszyn oraz obu stron Euroregionu Śląsk Cieszyński „Cieszyn/Czeski Cieszyn. IN Europe”. 

Konferencja zgromadziła przedstawicieli projektowych partnerów, ekspertów oraz instytucji wdrażających Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Przedstawiliśmy podejmowane w minionych miesiącach działania oraz założenia powstałego opracowania analityczno-strategicznego, które określa przyszłą współpracę miast w obszarze naszego Euroregionu.

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe