dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktualności

Zagłosuj i wybierz wspólne logo Cieszyna i Českého Těšína

Jak już zauważyliście, w ciągu ostatniego tygodnia, miasta Cieszyn i Český Těšín we współpracy z Euroregionem Śląsk Cieszyński realizują projekt „Cieszyn i Český Těšín wspólnie“, czego efektem będzie wspólne logo, które posłuży do promowania współpracy między dwoma miastami.

 

Jeśli chciałbyś wziąć udział w głosowaniu, ale wciąż nie jesteś przekonany na który z dwóch projektów graficznych zagłosujesz, być może idea powstania logotypów pomoże Ci w podjęciu decyzji:

Koncepcja A oparta jest na formach, które można interpretować jako pinezki do oznaczania miejsc na mapie. Można też kojarzyć je z hoczkami – elementami ludowego stroju cieszyńskiego. Przybliżone do siebie „pinezki” wyglądają na wbite w jedno miejsce. Tworzą w ten sposób złożony z połówek stylizowany kształt serca – dwa miasta po obu stronach rzeki tworzą jeden organizm – „Cieszyn i Český Těšín wspólnie”. Wolna przestrzeń między elementami symbolizuje Olzę.

Koncepcja B bazuje na różnicach pisowni nazwy miasta w obu językach, polskim i czeskim. Słowo „Cie·šín” powstało przez zestawienie pierwszej sylaby z polskiego zapisu „Cie·szyn” z drugą sylabą z czeskiego „Tě·šín”. „Cie·šín” – takie połączenie ma obrazować wspólne działania i silny związek miast usytuowanych po obu stronach Olzy, rzeki która została przedstawiona jako błękitna linia rozdzielająca zielony kwadrat. Wspólne działania podkreśla zieleń, która łączy jak most obydwie połówki kwadratu.

Jak i gdzie możesz wziąć udział w głosowaniu na zwycięski projekt wspólnego logo?

  • 08 - 08.09 w cieszyńskim Ratuszu,
  • 08 - 08.09 w Urzędzie Miejskim w Czeskim Cieszynie (poniedziałek: 8.00 - 17.30, wtorek i czwartek: 8.00 - 15.00; środa: 8.00 - 16.30, piątek: 8.00 - 14.30),
  • 09 - w ramach imprezy „Dobový jarmark” na stoisku Centrum Informacji Turystycznej na Rynku ČSA.

Karty do głosowania lub informacje, gdzie są karty dostępne, będą we wszystkich lokalizacjach.

Nie wahaj się, dołącz do głosowania i zdecyduj!


Projekt "Cieszyn i Český Těšín" wspólnie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński i budżetu Państwa RP

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe