dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktualności

Spotkanie Zespołu stałego ds. współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

Po raz drugi spotkał się Zespół ds. współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, złożony z przedstawicieli obu miast i Euroregionu Śląsk Cieszyński. Tym razem spotkanie zostało zdominowane przez temat trwającej pandemii i jej wpływu na planowane projekty, w szczególności na regularne spotkania Rady Miejskiej Cieszyna oraz Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Czeskiego Cieszyna.

Wszyscy obecni, na czele z przedstawicielami władz obu miast burmistrz Gabrielą Hřebačkovou i burmistrz Gabrielą Staszkiewicz oraz Euroregionu Tomášem Balcarem i Bogdanem Kasperkiem, zgodnie stwierdzili, że nawet obecna trudna sytuacja nie może przerwać lat sprawdzonej współpracy sąsiadujących przez rzekę Olzę miast. Dziś współpraca potrzebuje zastosowania nowoczesnych technologii, a kolejne spotkania radnych i członków Zarządu Miasta nie będą wyjątkiem. Z tego powodu, jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na osobiste spotkania, kolejne wspólne spotkanie Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Czeskiego Cieszyna oraz Rady Miejskiej Cieszyna odbędzie się w trybie online.

Przedmiotem dyskusji były również projekty przygotowane w oparciu o Strategię Współpracy Transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, zwłaszcza projekt „Cieszyn i Czeski Cieszyn wspólnie“, a także nowe projekty, które upiększą nasze miasta w najbliższych latach.

 

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe