dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktualności

SPORTMOST - Most Sportowy

Realizacja: 2010 – 2012

W ramach tego projektu wybudowano most sportowy, który został ważnym węzłem komunikacyjnym na terenach rekreacyjno-sportowych miasta  Cieszyn i miasta Český Těšín.

 

Kładka o ruchu mieszanym dla pieszych i rowerzystów połączyła istniejące czesko-polskie bulwary, parki, alejki, tereny sportowe, kemping „Olza”, a przede wszystkim umożliwiła połączenie tras rowerowych obu miast. Uroczyste oddanie  mostu sportowego do użytkowania odbyło się 06.06.2012.

Więcej na:

https://www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/pages/projekty-ze-zrodel-zewnetrznych/projekty-unijne/rewaloryzacja-gory-zamkowej/566,sport-most-most-sportowy

 

Projekt Cieszyn i Český Těšín wspólnie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V – A Česká Republika – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński i budżetu Państwa RP

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580

 

 

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe