dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktualności

Revitalpark 2010

 

Realizacja: 2008 – 2010

W ramach tego wspólnego przedsięwzięcia przeprowadzono rewitalizację dwóch sąsiednich parków miejskich rozdzielonych rzeką Olzą – parku na Górze Zamkowej w Cieszynie oraz Alei Masaryka (Masarykovy sady) w Czeskim Cieszynie. 

Po stronie polskiej zrewaloryzowano Górę Zamkową i Podzamcze oraz zmodernizowano chodniki i oświetlenie przy ulicy Zamkowej. Po stronie czeskiej projekt obejmował budowę muru oporowego na lewym brzegu rzeki Olzy wraz z drogą dla pieszych i rowerzystów, wzniesienie budynku wielofunkcyjnego na miejscu dawnej kawiarni Avion, modernizację zabytkowego mostu granicznego na Olzie oraz stworzenie czesko-polskiego systemu informacji wizualnej.

Więcej na:

https://www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/pages/projekty-unijne/567,rewaloryzacja-gory-zamkowej

fot. J.Połomski

 

Projekt Cieszyn i Český Těšín wspólnie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V – A Česká Republika – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński i budżetu Państwa RP

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe