dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktualności

Początki współpracy miast Cieszyn i Czeski Cieszyn

Współpraca miast Cieszyn oraz Český Těšín trwa praktycznie od lat 90., kiedy to sytuacja polityczna umożliwiła ściślejszą komunikację między gminami ówczesnej Czechosłowacji i Polski. 

W 1991 roku weszła w życie „Umowa o ruchu bezwizowym“ między tymi krajami, która poszerzyła kręg wspólnych tematów do omówienia na wspólnych sesjach władz miejskich Cieszyna i miasta Český Těšín.  Szerszy zakres tematów do kooperacji doprowadził do podpisania „Umowy o współpracy między miastami Cieszyn i Český Těšín” 14 czerwca 1996 r. Umowa ta była poniekąd kontynuacją „Umowy o przyjaźni“ z 1985 r., rozszerzyła też współpracę  o inne obszary. Już w tym czasie realizowano wiele wspólnych projektów, zwłaszcza w dziedzinie kultury i promocji. 22 kwietnia 1998 roku podpisano ważne porozumienie o utworzeniu wspólnego Euroregionu Śląsk Cieszyński, który od tej pory jest gwarantem współpracy oraz partnerem wspierającym.. Po przystąpieniu Polski i Czech do Unii Europejskiej były i nadal są realizowane wspólne projekty wspierające współpracę transgraniczną (np. oznakowanie tras turystycznych obu miast czy przygotowanie strategii „Ciesz się Cieszynem – Ogród Dwóch Brzegów”) – niektóre ze wspólnych projektów zostaną  przedstawione w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Więcej na:

https://openairmuseum.info/pl/dzialy/Olza-laczy/Wspolpraca

 

Projekt Cieszyn i Český Těšín wspólnie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V – A Česká Republika – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński i budżetu Państwa RP

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe