dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktualności

Info Tessin | Info Tessin II

Info Tessin | Realizacja: 2012

Projekt INFO TESSIN miał na celu opracowanie wspólnych materiałów promocyjnych popularyzujących atrakcje i współpracę obu miast. Powstała m.in. malowana mapa centrów  obu miast partnerskich (na podstawie zdjęć lotniczych), którą następnie zaprezentowano publiczności w kilku wersjach:

- w postaci mapy turystycznej, w formacie A3, jako tablice w przestrzeni miejskiej,  

- mapy interaktywnej, Wykonano też  inne drobne artykuły promocyjne.

 

Na rewersie  map  widnieje prezentacja głównych zabytków oraz lista wspólnie realizowanych projektów wspieranych ze środków UE.

Mapa interaktywna: https://interaktivni.malovane-mapy.cz/mapa/frontendMap2013.php?urltitle=cesky-tesin

 

Info Tessin II | Realizacja: 2014

Celem tego projektu było zwiększenie wspólnej atrakcyjności turystycznej obu miast poprzez stworzenie interaktywnego przewodnika Cieszyn / Český Těšín4mobile (w 5 wersjach językowych), który korzystał z systemu GPS (aplikacja była kompatybilna z systemami operacyjnymi Android, IOS i Windows Mobile. Dla użytkowników platformy Android przygotowana została również wersja do odsłuchu). Wydano też przewodniki drukowane. Jednym z rezultatów projektu był wspólny film promocyjny, o zabytkach, kulturze i życiu społecznym obu miast, a wszystko to uchwycone podczas  czterech pór roku.

Propagační video: https://www.youtube.com/watch?v=vqxAprnw3Es

Więcej na: https://www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/pages/projekty-ze-zrodel-zewnetrznych/projekty-unijne/info-tessin/571,info-tessin-ii

 

Projekt Cieszyn i Český Těšín wspólnie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V – A Česká Republika – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński i budżetu Państwa RP

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe